Algemene voorwaarden by Lash Level

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de Klant en "by Lash Level" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

2. Overeenkomst tussen u en "by Lash Level"
Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "by Lash Level" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is ontvangen op onze rekening.
Indien "by Lash Level" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. "by Lash Level" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door "by Lash Level" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Kleuren op foto's kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren, dit heeft te maken met belichting. Wij doen onze best alle artikelen zo goed mogelijk te fotograferen zonder kleur verschil. "by Lash Level" kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor kleuren verschil tussen de producten en foto's.
De aangegeven prijzen op bylashlevel.nl zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. "by Lash Level" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel. In dat geval informeren wij u zo spoedig mogelijk en zoeken wij samen met u naar een alternatief.
"by Lash Level" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via de webshop. Alle bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

4. Betaling en betaalwijze
De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling gebeurd via de in de webshop beschikbare betaal mogelijkheden. Betaling kan enkel in Euro’s. Een bestelling wordt, na ontvangst van uw betaling, in behandeling genomen.

5. Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via TNT post. by Lash Level is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of vertraging die opgelopen wordt bij het behandelen van de zending door TNT Post. Bij bestelling in Amsterdam en omgeving kunnen wij besluiten de bestelling zelf te bezorgen.
De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "by Lash Level" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan TNT post. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
Levertijd: De leveringstermijn bedraagt maximaal 15 dagen tenzij anders overeengekomen. In het algemeen leveren wij al binnen 1 - 2 werkdagen. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie
"by Lash Level" is er zich van bewust dat het Internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulering. Na aanvaarding van jouw vraag stuurt "by Lash Level" een annuleringsbevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden tenzij de Klant hier uitdrukkelijk van wilt afwijken (spoedbestelling).

7.Retourneren
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen, dit mits overhandiging van jouw bestelbon.
Indien je een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kun je dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan “by Lash Level” kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. Je dient in de schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.
Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan “by Lash Level” hebt gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reinigings producten, Lash Strips, Magnetic Eyeliner die uit de plastic verpakking is gehaald en cadeaubonnen vallen echter niet onder deze regeling, van deze producten is terugname door " by Lash Level" onmogelijk.

8. Gegevens van de Klant
Door gebruik te maken van de online-shop van "by Lash Level" stemt de Klant in met het verzamelen van en het gebruik door "by Lash Level" van bepaalde persoonlijke gegevens.
De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van "by Lash Level". Je hebt steeds het recht om jouw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt daarvoor steeds terecht bij “by Lash Level” via e-mail: info@bylashlevel.nl
Prijswijzigingen, typefouten en assortimentswijzigingen zijn voorbehouden.

9. Wijzigingen
“by Lash Level” behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd
te wijzigen of aan te vullen.
Indien je verdere vragen en/of opmerkingen hebt in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet om contact op te nemen met info@bylashlevel.nl